ICC
 • 1st
  Talk Session vol.2

  Talk Session Theme: 'Tokyo City Hall'

  Date: Monday, December 23, 2013 3:00pm - [Finished]

  Panelist: TAKAYAMA Akira, ISOZAKI Arata

  Guest panelist: IGARASHI Taro, MIYAMOTO Ryuji

  Moderator: MATSUI Shigeru

  Venue: ICC 4F Special stage

  • TAKAYAMA Akira
  • ISOZAKI Arata
  • IGARASHI Taro
  • MIYAMOTO Ryuji
  • MATSUI Shigeru